Haani Fresh Food

Cá bao vỏ pía

Trọng lượng: 270gr/khay  
Giá: 48.000đ

Chả giò khoai môn

Yam Roll Trọng lượng: 320gr/khay  
Giá: 54.000đ

Mochi Dâu

Strawberry mochi Trọng lượng: 250gr/khay  
Giá: 56.000đ
Giá: 48.300đ

Cá Saba ngâm muối M

100-130gr/miếng/PA (8,5pc/kg) 
Giá: 31.000đ

Sò điệp nửa mảnh 500gr

Trọng lượng: 500gr
Giá: 123.000đ

Chả giò sò điệp bánh tráng pía

Trọng lượng: 320gr/khay (16 cuốn)  
Giá: 73.500đ

Chả giò tôm bánh tráng pía

Trọng lượng: 320gr/khay (16 cuốn)
Giá: 74.000đ

Mochi sầu riêng

Durian Mochi Trọng lượng: 250gr/khay  
Giá: 68.500đ

Cá Saba Nauy nguyên con

Saba whole Trọng lượng: 300-500gr/con  
Giá: 39.000đ

Cá hồi cắt khúc

Salmon sliced Trọng lượng: 340gr/khúc  
Giá: 106.000đ

Cá Saba ngâm muối L

130-150gr/miếng/PA (7,2pc/kg)
Giá: 36.500đ

Sò điệp nửa mảnh 1kg

Half shell scallop Trọng lượng: 01kg
Giá: 245.000đ

Tôm thẻ luộc 500gr

Wholeround boiled shrimp Trọng lượng: 500gr/khay
Giá: 120.000đ

Tôm thẻ luộc 1kg

Wholeround boiled shrimp Trọng lượng: 1kg
Giá: 235.000đ