Gà ta Bến Tre

Giá: 185.000đ

Gà ta Bến Tre làm sạch đóng gói - hút chân không.

Một con khoàng 1.5 kg (185,000/kg)

Chi tiết

Gà ta nuôi tại Quy Nhơn, chỉ cho ăn bắp và rau