Haani Fresh Foods

Chả giò khoai môn

Yam Roll Trọng lượng: 320gr/khay  
Giá: 54.000đ

Mochi Dâu

Strawberry mochi Trọng lượng: 250gr/khay  
Giá: 56.000đ