Haani Fresh Foods

Bánh ú

Trọng lượng: 300gr/khay 
Giá: 62.500đ

Popcorn tôm

Shrimp popcorn Trọng lượng: 200gr/khay  
Giá: 59.000đ

Tempura sò

Tempura Scallop Trọng lượng: 240gr/khay  
Giá: 66.000đ

Tempura tôm

Tempura shrimp Trọng lượng: 200gr/khay  
Giá: 61.000đ

Tempura mực

Tempura squid Trọng lượng: 200gr/khay  
Giá: 56.000đ

Gỏi đầu mực

Squid tentacle seasoned Trọng lượng: 200gr/khay  
Giá: 48.000đ

Mochi dứa

Pineapple mochi Trọng lượng: 250gr/khay  
Giá: 40.000đ

Kim ngân bao

Steamed money bag Trọng lượng: 300gr/khay  
Giá: 73.500đ

Mochi 4 mùa

4 season mochi Trọng lượng: 500gr/khay   
Giá: 82.500đ

Chả giò sò điệp

Scallop Roll Trọng lượng: 320gr/khay
Giá: 73.500đ

Chả giò tôm

Prawn Roll Trọng lượng: 320gr/khay  
Giá: 73.500đ

Cá bao vỏ pía

Trọng lượng: 270gr/khay  
Giá: 48.000đ